Predavači

Pavle Ilić

Tutor za Programiranje u Minecraft-u, Izrada igara na Scratch-u, Programiranje u Construct-u 2, Programiranje na Python-u, Programiranje u Kodu-u, Izradu Veb-stranica (HTML + CSS)

Milan Stanić

Tutor za Programiranje u Minecraft-u, Izrada igara na Scratch-u, PowerPoint i Canva, 3D Tinkercad, Programiranje u Kodu-u, Izradu Veb-stranica (HTML + CSS)

Aleksandar Šapić

Tutor za Programiranje u Minecraft-u, Izrada igara na Scratch-u, Programiranje u Construct-u 2, Programiranje na Python-u, Programiranje u Kodu-u, Izradu Veb-stranica (HTML + CSS)